Göz Bilgi Portalı

Premium Katarakt Cerrahisi ve Akıllı Lensler

Katarakt göz içindeki doğal lensin saydamlığını yitirmesi, bulanması ve sonuçta görmeyi etkilemesi olarak tanımlanabilir. En sıklıkla ilerleyen yaşla birlikte (senil katarakt) ortaya çıkar ve genellikle iki gözde olur. Teorik olarak, eğer yeteri kadar uzun yaşarsa herkesin birgün katarakt olacağı kabul edilir.
Bunun dışında yenidoğan dahil her yaşta değişik nedenlerle katarakt oluşabilir.
Kataraktlarda erken dönemlerde görme etkilenmesi çok fazla olmayabilir ve görme gözlükle düzeltilebilir. Ancak belli bir dönem sonra kişinin günlük ya da mesleksel yaşamını ciddi olarak etkilenir.
Katarakt kişinin günlük ya da iş yaşamını gözlükle düzeltilemez şekilde etkilemeye başladığında ameliyat edilir. Çok eskiden olduğu gibi iyice olgunlaşmasını beklemek gerekmez, dahası çok olgunlaşmış matür bir katarakt güncel ameliyat tekniklerinde bazı olumsuzluklar da getirebilir.
Katarakt dünyada çok yaygın olup, uygun cerrahi ile genellikle çok iyi sonuçlar elde edilir. Katarakt ameliyatı genellikle damla anestezisi ile (iğnesiz) hastanede kalmayı gerektirmeden yapılabilir.
Gerçekte katarakt ameliyatı çok özellikli ve incelikli bir mikrocerrahidir. Katarakt ameliyatının çok kısa sürede, iğnesiz, ağrısız vb. olarak yapılabilirliğini ve çok basit olduğunu ön plana koyarak yapılan tanıtımlar çok doğru değildir. Her hasta, her ameliyat ayrı bir özellik taşır ve süresi nisbeten kısa olan ameliyatın her saniyelik dilimi mükemmel bir incelik, mükemmel bir teknik ve deneyim gerektirir.
Bulanık olan lens çok küçük bir kesiden (1.8-2.0 mm) girilerek ultrason enerjisi kullanılarak parçalanır ve emilerek göz dışına alınır (Fakoemülsifikasyon) ve yerine intraoküler lens (göziçi lens) adı verilen yükek teknoloji ürünü çok küçük yapay akrilik lens yerleştirilir.Özellikle son yıllarda katarakt ameliyatında göz içine yerleştirilecek lensler konusunda büyük gelişmeler olmuştur. Ameliyat sonrasında artık 'sadece iyi bir görme keskinliği' değil, modern yaşamın dinamik koşullarına uygun, gözlük gibi ek bir görsel gerece de ihtiyaç duymaksızın (sıfır gözlük) kaliteli ve konforlu bir görme hedeflenilir noktaya gelinmiştir.

Çok geniş bir spektrumu olan, tüm bu yeni jenerasyon göziçi lensleri premium/smart (akıllı) lensler ana başlığı altında toplanmaktadır. Akıllı lens deyişi ülkemizde hastalar arasında çok tutmuştur. Bu lenslerin kullanıldığı ameliyatlar ise "premium katarakt cerrahisi" olarak adlandırılır. Bu lensler basit görme kavramının ötesinde modern yaşamın dinamik görsel beklentilerini daha iyi karşılarılar. 
Monofokal göziçi lensleri bugün hala en yaygın olarak kullanılan standard göziçi lensleridir.. Bunlar tek odaklı olduğundan tek bir mesafeyi (uzak ya da yakın) net görmeyi sağlarlar. Diğer mesafe için gözlük kullanımı gerekir. 
Bugün değişik premium multifokal lensler gözlüğe ihtiyaç duymaksızın her mesafede net görmeyi sağlayabilmektedir. Bu lenslerin farklı optik zonları farklı kırıcılıkta üretilmekte, beyin bir adaptasyon döneminin ardından bakılan mesafeye bu zonlardan doğru odaklanmayı öğrenmektedir.

Bu lenslerle genellikle hastaların %90 ı ek bir gözlüğe ihtiyaç duymaksızın yaşamlarını sürdürebilmektedir. Odak derinliği artırılmış lensler (EDOF) görülebilir alan derinliğini artırarak uzak yanısıra özellikle ara mesafenin gözlüksüz görülmesini sağlamaktadır.
Ancak bazı hastalarda bu lenslerle adaptasyon ya geç olmakta ya da hiç olmamakta, gözlük takma durumunda kalmaktadır. Bu nedenle çok odaklı lensler ilk andan itibaren mükemmel ve keskin bir görüş arayan, çok keskin bir görmenin yaşam tarzı ve mesleksel olarak ön planda olduğu kişilerde her zaman çok uygun bir seçenek olmayabilir.
Tüm bu nedenlerle ameliyat öncesi çok iyi bir değerlendirme yapılmalı ve muhtemel olumsuzluklar hastaya iyi açıklanmalıdır.
Bugün astigmatik “torik” göziçi lenslerle kişinin mevcut astigmatizması da kişiye özel olarak düzeltilebilmektedir. Özellikle yüksek astigmatizmalı olgularda çok tatminkar sonuçlar elde edilebilmektedir.
Katarakt ameliyatı sonrasında iyileşme dönemi genellikle kısadır. Antibiyotik ve steroidli damlalar 3-4 hafta giderek azaltılarak kullanılır. İlk haftalarda dış etkenlerden ve zorlamalardan korunulmalıdır.