Göz Bilgi Portalı

Oküloplastik Cerrahi Nedir?

Vücudumuzun dünyaya açılan ışık penceresi, gözlerimiz yüzümüzde orbita adı verilen korunaklı bir çift kemik yapı içerisinde  yer alır. Gözlerimiz yanısıra görsel uyarıları beyine ileten sinir, gözü ve göz kapağını hareket ettiren kaslar, bunların sinirleri, diğer damarsal ve sinirsel pek çok önemli yapılar oldukça yumuşak, orbitanın içini dolduran esnek yağ dokusu içerisinde yer almaktadır. 
Bir koni veya armut şeklindeki orbitanın kemik açıklığın olduğu ön tarafta ise gözleri önden koruyan göz kapakları, kaşlar ve bunların içerisinde mükemmel bir uyumla yer alan gözyaşı bezleri, gözyaşı drenaj yolları yer alır. İşlevsel olarak son derece önemli olan bu yapılar, aynı zamanda estetik olarak yüz yapısının odak merkezi konumundadır.Tüm bu gözle yakından ilişkili çevre yapılara genel bir adlandırma ile gözün adneksal yapıları denilir. 
Oküloplastik Cerrahi Nedir?
"Plastik" kelimesi yunanca kökenli olup "kalıplama, şekil verme" anlamına gelmektedir. Plastik Cerrahi insan vücudunu şekillendiren, yeniden biçimlendiren cerrahi bilim dalı olarak tanımlanabilir. 
Göz Hastalıklarının (Oftalmoloji) bir alt dalı olan Oküloplastik Cerrahi ise göz ile yakından ilişkili ve geniş bir spektrumu olan göz çevresi /adneksal dokuların (Kaşlar, Göz Kapakları, Orbita, Gözyaşı Sistemi vb.) plastik cerrahisi ile uğraşan bilim dalıdır. 
Daha önce belirtildiği gibi, oküloplastik cerrahi göz biliminin (oftalmoloji) bir alt dalıdır. Oküloplastik cerrahinin alanında yer alan tüm yapılar, gözün kendisi ve görme işlevi ile kaçınılamaz ve ayrılamaz biçimde yakından ilişkilidir.  Ayrıca, göz çevresi bu yapıların anatomi ve fizyolojisi çok karmaşık ve inceliklidir. Dolayısıyla, bölgenin bozukluklarının tanı, tedavi ve cerrahisi kuşkusuz bölge hakkında iyi bilgi sahibi olmayı ve deneyim gerektirir. Çünkü bu yapıların herhangi bir bozukluğu, uygulanacak  bir tedavi ya da cerrahisi gözü ve görme işlevini doğrudan etkileyebilmektedir. 
Kuşkusuz, bölgenin kozmetik veya estetik cerrahileri için de aynı şey geçerlidir. Çok incelikli ve özellikli olması gereken bu kozmetik girişimler sonrasında zaman zaman göz ve görmeyi olumsuz etkileyen sonuçların ortaya çıkabildiği iyi bilinir. 
'Oküloplastik Cerrah' oftalmoloji eğitiminin üstüne ek olarak bölgenin plastik cerrahisi konusunda ek eğitim almış kişidir. Dolayısıyla göz hekimi kökenli olan oküloplastik cerrah uygulamalarında bölgeye daha bilinçli yaklaşabilecek ve karşılaşılabilecak muhtemel tersliklerle daha iyi başa çıkabilecektir. 
Oküloplastik cerrahi uygulamaları gerektiğinde çevre yapıların uzmanlık alanları ile (KBB, Nöroşirürji) yakın ilişki içerisinde olmayı gerektirir.
Oküloplastik cerrahi ilgi alanına giren konular şöyle sıralanabilir;
 • Blefaroptosis (Göz Kapağı Düşüklüğü), Kaş Düşüklüğü
 • Göz Kapağı ve Orbita Tümörleri
 • Tiroid ve Diğer Orbita Hastalıkları
 • Göz Kapağı Duruş Bozuklukları / Entropion, Ektropion (Göz Kapaklarının içe/dışa dönmesi)
 • Gözyaşı Sistemi Hastalıkları, Tıkanıklıkları, Kuru Göz
 • Göz kaybı / Göz Yuvası Sorunları / Göz Protezleri
 • Göz Kapakları / Orbita Rekonstruksiyonu
 • Göz kapakları ve Çevre Dokuların Yaralanmaları
 • Göz kapakları ve Bölgenin Kozmetik/Estetik Girişimleri
  (kaş ve kapak düşüklüğü ve deri sarkmaları, göz kapağı torbalanmaları vb.)