Bilimsel

Bilimsel

“Oküloplastik Cerrahi” isimli yaklaşık 450 sayfa bir kitabı, 
150’nin üzerinde yayınlanmış 
yurtiçi ve yurtdışı bilimsel makaleleri bulunmaktadır. 

Çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantılara 
bildiriler, konferans ve panel konuşmaları ile katılmıştır.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir..

Detaylı bilimsel liste için ....